Hoe werkt R2C?
______________________________________________________________

Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van

gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter,

goedkoper of anders te kunnen doen. 

 

Hoe werkt dit in de praktijk?

 

Vaak hebben bewoners een idee hoe een taak anders of

slimmer kan worden uitgevoerd.

Met R2C krijgen zij daadwerkelijk de mogelijkheid om hun

idee te gaan uitvoeren, door:

  

1. Bewoners gaan een dienst / taak helemaal zelf uitvoeren.

 

Voorbeeld:

Bewoners willen meer zwemmen en overleggen met de

zwemvereniging. Ook de vereniging vindt dat het zwembad

beter kan worden benut. De vereniging maakt een voorstel

met bewoners voor meer of andere activiteiten in het bad.

Zij dienen daarna een Challenge in bij de gemeente. 

En nemen vervolgens het beheer van het zwembad over.

De zwemvereniging krijgt zo de financiële middelen en

verantwoordelijkheid voor het zwembad, samen met

de bewoners. En er zijn goede afspraken gemaakt

met de gemeente.

 

  

2. Bewoners willen dat een dienst / taak anders en slimmer

wordt uitgevoerd.

 

Voorbeeld:

Bewoners willen dat het groenonderhoud anders of op een

betere manier moet gebeuren. Zij maken een plan,

zoeken draagvlak in de buurt en dagen de gemeente

uit met R2C.

De gemeente overlegt met bewoners hoe het beter kan en

maken afspraken met de buurt. Het resultaat: bewoners

gaan het groen onderhoud aansturen en zijn meer tevreden

met het groen in de eigen buurt.