Slimme aanpak
______________________________________________________________

 

Hoe maak je optimaal gebruik van het Right to Challenge? Mét een goede samenwerking tussen

(bewoners-) initiatieven en gemeente om daarmee het uiteindelijke doel te bereiken:

betrokken (bewoners-) organisaties met hart voor hun eigen leefomgeving!

 

Hoe werkt Right to Challenge?

Toelichting

Ervaringen in Engeland


Hoe werkt Right to Challenge?

 

1. De gemeente vult het recht om uit te dagen in, samen met bewoners- en maatschappelijke initiatieven:

    hoe gaan wij aan de slag met Right to Challenge?

 


2. Initiatiefnemers hebben dan het recht om tegen de gemeente te zeggen:

 

  • Wij nemen een dienst / taak over en gaan dit zelf uitvoeren.

“Wij kunnen het beter / anders / goedkoper, met meer draagvlak in de buurt. Gemeente, geef ons deze taak

  en het geld”. Gemeente en initiatiefnemers maken daarover afspraken.

Voorbeeld:

Een zwemvereniging neemt het beheer over van het zwembad. En maakt afspraken met de buurtbewoners voor

meer / andere activiteiten in het bad. Zo krijgen bijvoorbeeld mensen met dementie nu ook zwemles.

Professionals en vrijwilligers werken samen in het zwembad.

 

  • Wij willen dat een dienst / taak anders en slimmer wordt uitgevoerd.

“Gemeente, ga in overleg met ons en voer het zo uit dat bewoners en gebruikers tevreden zijn.

Bewoners willen het anders, maar hoeven niet persé alles zelf te doen.”

Voorbeeld:

Bewoners willen dat het groenonderhoud anders / beter wordt uitgevoerd.

Zij maken een plan, zoeken draagvlak in de buurt en dagen de gemeente uit.

De gemeente overlegt met bewoners hoe het beter kan en maken afspraken met de buurt.

Het resultaat: bewoners zijn tevreden met het groen in de eigen buurt.

 

 


Toelichting 

Hoe ga je aan de slag met de invulling van Right to Challenge in jouw gemeente?

Betrokkenheid van (bewoners-) initiatieven bij de directe leefomgeving staat voorop.

Dat vraagt om een goede afstemming en samenwerking. De aanpak, samengevat in dit schema:

Uitgangspunt

4 principes

Afspraken hoe

Heldere besluitvorming

 

 

 

Ervaringen in Engeland

Right to Challnge komt uit Engeland, waar dit recht is opgenomen in de Localism Act. In de praktijk is het Right to Challenge in Engeland nog weinig toegepast. Bewonersinitiatieven moeten ingewikkelde trajecten volgen. Zij moeten soms concurreren met commerciële partijen om een Challenge te winnen; ze staan op kennisachterstand en hebben weinig ondersteuning.

Daarom wil de Britse bewonersorganisatie Locality het anders, evenals het Britse Lagerhuis. Locality pleit voor de aanpak zoals bovenaan staat beschreven: (bewoners-) initiatieven moeten taken écht kunnen overnemen, maar moeten ook het recht hebben om tegen de gemeente te zeggen dat het ánders moet (en dit onderdeel werkt al wel goed in Engeland!).