Agrariërs en bewoners: het initiatief Ommerkanaal

 

Agrariërs en bewoners het initiatief Ommerkanaal

 

Het initiatief bestaat uit het duurzaam beheren van de bermen met de bomen en struiken en de gemeentelijke sloten langs de openbare wegen.
Het uiteindelijke doel van de challenge is het opzetten van een lokale circulaire economie met minder CO2 uitstoot en het hergebruiken van snoeiafval en maaisel. Zo kan het maaisel van de bermen worden gebruikt bij het verbeteren van de bodem van akkers. Ook kunnen de bermen een hogere ecologische waarde krijgen zodat er een aantrekkelijke leefomgeving ontstaat voor vogels en insecten.
De gemeente Ommen heeft de challenge van Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal omarmt. Als eerste stap hebben agrariërs het bermbeheer begin 2020 overgenomen van de gemeente: zij krijgen een vergoeding voor hun werk en mogen het maaisel gebruiken voor verbetering van hun gronden. Als deze pilot beide partijen bevalt, kan er een verlenging tot drie jaar plaatsvinden. Het initiatief van Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal past in het gemeentelijk beleid van meer regie en eigenaarschap bij de inwoners, waarbij de gemeente faciliteert en ondersteunt (gemeentebegroting 2021). Binnen de gemeente is al in 2016 gesproken over Uitdaagrecht:
Bij Right to Challenge is het niet de overheid die een probleem stelt of dienst aanbiedt, maar inwoners die stellen a) zoals het nu gaat, dat kunnen wij beter/ goedkoper of nog spannender b) op een bepaald gebied gebeurt nog helemaal niets, maar wij denken daar een grote maatschappelijke waarde te kunnen bereiken. Zij stappen met een plan naar de gemeente toe en zeggen kort gezegd: Kom maar door!