Voor gemeenten e.a.

 

Gemeenten kunnen Right to Challenge verder invullen. Maar ook provincies kunnen met Right to Challenge aan de slag. Wij helpen overheden praktisch verder om invulling te geven aan R2C zodat bewoners en overheden beter en slimmer met elkaar omgaan en de bewoners uiteindelijk meer tevreden zijn en zelf sturing kunnen geven aan hun eigen leefomgeving.

 

Wij helpen door:

arrow Invulling van R2C, aansluitend op de lokale en regionale situatie. Zo komen bewoners en gemeente verder met elkaar!

 

arrow Een introductie van R2C bij de gemeenteraad

 

arrow Werken aan een breed maatschappelijk draagvlak voor Right to Challenge. Door bewoners, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven te betrekken bij de invulling van het R2C beleid. Maar ook door de ambtelijke organisatie op tijd mee te nemen.

 

arrow Het organiseren van bijeenkomsten en Leerateliers

 

arrow Advisering om R2C in te passen, zoals: 
   arrow  R2C verankeren in verorderingen 

 

  arrow  R2C inpassen in het (lokale en provinciale) inkoopbeleid

 

  arrow  R2C meenemen bij de beleidsontwikkeling