Dia1

Right to Challenge film: klik hier

 

 

Wat is Right to Challenge?

Bewoners en maatschappelijke organisaties willen meer te zeggen krijgen over o.a.:

    •   lokale voorzieningen voor zorg en welzijn
    •   de leefbaarheid en het onderhoud van de directe leefomgeving.

Bewoners (-organisaties) kunnen nu zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden
dat het beter / anders moet. Dit heet Right to Challenge (het recht om uit te dagen).
Het initiatief verschuift dan van overheid naar burger: meedoen, eigen initiatief nemen en met dit Right
krijgen bewoners ook de middelen en verantwoordelijkheid.
Zo nemen bewoners(-organisaties) taken over die tot nu toe vaak de lokale overheid uitvoert.

Een groot aantal Nederlandse gemeenten geeft bewoners en organisaties nu de mogelijkheid
om "uit te dagen".  

Wanneer kun je dit 'Right' gebruiken?

Voorbeelden:

     uitvoeren groenonderhoud in de buurt onder leiding van bewoners(-organisaties)
     uitvoeren zorg en welzijn: bewoners(-organisaties) krijgen meer mogelijkheden om zelf een deel van
       de Wmo-taken uit te voeren, als zij vinden dat zij dit beter kunnen dan b.v. de gemeente. 
     dorps- of zorgcoöperaties die diverse taken op zich nemen en op een slimme wijze uitvoeren.

 

Deze website is het platform voor Right to Challenge in Nederland.

Met informatie en een overzicht van interessante bijeenkomsten.

Voor bewonersorganisaties, overheden en andere instellingen.