Leeratelier
  


Wij organiseren (regionale) Leerateliers. Voor bewoners, ambtenaren, bestuurders en maatschappelijke initiatiefnemers. In een Leeratelier vullen wij het Uitdaagrecht in, wisselen ervaringen uit, leren met elkaar en kijken naar succesvolle voorbeelden uit het land. 

 
 
Wat komt er o.a. aan de orde?

vinkje 1 grijsHoe werkt het uitdaagrecht in de praktijk?

vinkje 1 grijsHoe pas je het uitdaagrecht toe in je eigen gemeente, provincie of waterschap? En wat betekent dit voor bestuurders en ambtenaren?

vinkje 1 grijsHoe werken bewoners en overheden met elkaar samen?

vinkje 1 grijsDe juridische verankering van  het uitdaagrecht

vinkje 1 grijsAndere vragen van de deelnemers


Ieder Leeratelier komt een aantal keer bij elkaar en kent een vaste groep van deelnemers.

 

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Leerateliers laten evalueren in de zomer van 2021 met de volgende uitkomsten:
 

Leerateliers  

(bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Dashboard Uitdaagrecht, 2021)  

  

2019 Leerateliers overzicht deelnemers