Back to Top


righttochallengeRight to Challenge in Zuid-Nederland

Op 28 januari en op 11 februari komen gemeenten, bewonersinitiatieven e.a. bijeen om ervaringen uit te wisselen over Right to Challenge. En met elkaar te leren hoe R2C ingevuld kan worden. Rode draad zijn de ervaringen van succesvolle challenges, zoals:

-Bewoners beheren hun eigen stadspark
-Beter gescheiden afvalinzameling door bewonersinitiatief
-Bewoners nemen een lokaal festival
-Meer werkgelegenheid in de wijk door een eigen wijkontwikkelingsmaatschappij

Deelname aan de drie dagdelen in Oss is gratis. De organisatie is in handen van het landelijk netwerk Right to Challenge, samen met de VNG en het ministerie van BZK.

Aanmelding en meer informatie:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


HaarlemFotoHaarlem en omstreken: aan de slag met Right to Challenge

De gemeente Haarlem gaat samen met het Netwerk Right to Challenge aan de slag in een Leeratelier R2C. Omliggende gemeenten en bewonersinitiatieven kunnen hierbij aansluiten.We kijken hoe R2C verder vorm kan krijgen in deze regio, waar interessante maatschappelijke initiatienemers zijn zoals de bewonersorganisaties bij de energietransitie (zie foto).De start is in het begin van 2019.  Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 


zorgom

 
 

Right to Challenge & langdurige zorg: waarom niet?

Het principe van R2C is heel goed mogelijk in de langdurige zorg, aldus professor Jean-Pierre Wilken uit Utrecht. Hij coördineert o.a. samenwerkingsverbanden in de zorg tussen cliënten, kennisinstellingen en gemeenten. Er bestaan al varianten van het R2C. “Denk aan ouderinitiatieven van ouders met kinderen met een verstandelijke handicap die zelf een woonvoorziening opzetten. Of aan mensen met ernstige lichamelijke beperkingen die gezamenlijk een zorgvereniging opzetten omdat ze zo meer regie hebben over hun hulpverlening. Het stelsel van persoonsgebonden budgetten, dat sinds enkele jaren in alle zorgwetten ingebouwd is, maakt dit mogelijk. Dit zijn voorbeelden van mensen die hun krachten bundelen om voor zichzelf of hun familieleden een collectieve voorziening oprichten. Dus voor hun eigen community.” Zorgcoöperaties kunnen bijvoorbeeld 24 uurs zorg gaan leveren aan mensen die het nodig hebben, aldus Wilken.

Of het Right to Challenge wettelijk wordt opgenomen in de langdurige zorg is de vraag, omdat de minister veel wil overlaten aan gemeenten. Maar het principe dat ten grondslag ligt aan dit concept kan ook gelden voor vormen van langdurige zorg. (bron: illustratie - Zorgcoöperatie Putte en Sociaalweb, 6 december 2018)

 

 

Tweede Kamer

 

Tweede Kamer: minister kom met landelijke verankering R2C

De Tweede Kamer blijft pleiten voor landelijke verankering van het Right to Challenge. “Ik zou de minister toch echt willen oproepen om serieus te overwegen om burgers in gezamenlijkheid een Right to Challenge te verschaffen, zodat een gemeente vervolgens in een verordening kan zeggen: en op deze manier doen we dat hier lokaal”, aldus kamerlid Van der Molen (CDA) bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken op 18 oktober j.l..

Landelijke verankering draagt bij aan rechtszekerheid voor burgers, vindt Christen Unie kamerlid Van der Graaf. Anders kunnen burgers “nul op het rekest” krijgen bij de ene gemeente, en bij een andere gemeente wel medewerking vinden.

De minister stuurt nog dit jaar een brief aan de Kamer waarin de Right to Challenge ‘regeling’ nader is uitgewerkt.

 

 

Bewonersinitiatief

 

Bewonersinitiatief scoort met inzameling afval

 
Het bewonersinitiatief in Amsterdam Zuidoost scoort met een betere gescheiden inzameling van afval. Zo is het gescheiden inzamelen van glas met meer dan tien procent gestegen, blijkt uit de eerste resultaten tot aan september 2018.

Recyq is een Right to Challenge initiatief van bewoners / ondernemers om meer te doen aan gescheiden inzameling van afval. En bewoners kunnen hun resultaten bijhouden via een app: hoe meer afval ze apart inzamelen, des te meer punten verzamelen zij. Deze punten kunnen bewoners weer gebruiken om in de winkels in Zuidoost uit te geven. Ook in andere delen van Amsterdam wordt nu bekeken of deze aanpak met bewoners / ondernemers kan worden opgezet.

Meer informatie: info@righttochallenge (Richard Severin) en op www.zerowasteamsterdam.nl

foto bewonersuitsnede

 

Gemeenteraad & Right to Challenge


De gemeenteraad wil bewoners meer ruimte geven om hun leefomgeving zelf in te vullen. Met Right to Challenge. Maar hoe pak je dit aan?

Het netwerk Right to Challenge helpt u hierbij. Met praktische en heldere informatie.
Of met een goede presentatie en discussie met de raad. Op maat gemaakt voor uw gemeente. Met de ervaringen van bewonersinitiatieven zelf.

Meer weten? Vraag de flyer aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06-51718778.

spoorpark

 

 

Spoorpark
een bijzondere challenge om Tilburg groen te maken

Hoe ontwikkelen bewoners en (sociaal) ondernemer met elkaar een stadspark?
Dat was de vraag bij het bezoek aan Tilburg van ambtenaren uit Valkenswaard, Zutphen, Buren, Renkum, Culemborg en Tilburg. 
Deze gemeenten nemen deel aan het regionale “Leeratelier Right to Challenge”.

Op voormalige industrieterreinen in het hart van Tilburg komt een heel bijzonder park: het Spoorpark. De plannen zijn gemaakt door bewoners en (sociale) ondernemers, in samenwerking met de gemeente.
De ‘challenge’ was om van een verouderd industriegebied naar het het spoor een aantrekkelijk gebied voor de stad te maken. Bewoners en ondernemers pakten de uitdaging op en de aanleg is nu in volle gang. Naast een aantrekkelijk park komen er onder andere een nieuwe vestiging voor de scouting, een theehuis (“T-huis”), een kunstwerk door het hele park (“De Rits”) en Outdoor Urban Sports Park.

Meer informatie: www.spoorparktilburg.nl

pijl

  

 

Zutphen: actief aan de slag met rechten van bewoners

Inwoners uit Zutphen zijn actief aan de slag met bewonersaansturing en Right to Challenge. Er zijn al diverse challenges ingediend. Voor een ecologisch park.
Maar ook vullen bewoners zlef het duurzaamheidsbeleid in.
Ook de gemeentelijke organisatie is bezig met Right to Challenge en de andere manier van werken om bewoners beter te ondersteunen.

Klik hier voor het filmpje.

folderpag1


Download de folder als pdf hier: 
klik hier

  

Right to Challenge
wat is Right to Challenge en hoe kun je daarmee aan de slag gaan?

De flyer van het netwerk Right to Challenge biedt korte antwoorden. Met praktische voorbeelden. Heel geschikt om uit te delen aan bewoners, ambtenaren, etc. 

Flyer-op- maat
 

De flyer kan ook op maat worden aangeleverd voor jouw eigen organisatie of gemeente met jouw specifieke informatie erin.
Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 Absolute definitieve versie A3 poster met kaart 2
Klik hier voor kaart in het grootMeer dan 50 gemeenten en bewonersorganisaties doen al mee!

Aan de Leerateliers Right to Challenge hebben al meer dan 50 gemeenten en bewonersorganisaties meegedaan. Van Maastricht tot Oldambt. En van Amsterdam tot Den Haag. 
Het overzicht van alle deelnemende partijen is aangeboden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Right to Challenge leeft!

 

Scheepnieuwskl


 

 Zelfsturing

inspiratie en kwaliteitshandboek
Het R2C project Schepenstraat in Rotterdam is nu echt van start gegaan. Bewoners hebben de hele herinrichting bedacht van deze straat, die meer dan 1 kilometer lang is.
In het Inspiratie-handboek zelfbeheer kun je meer lezen over dit project. Meer informatie: www.schepenstraat.info

Amsterdam 2

 

 

Job Cohen: Laat burgers echt meepraten 

Heldere afspraken zijn nodig tussen bestuur en burgers voordat een burgerinitiatief van start kan gaan. Bijvoorbeeld bij Right to Challenge, aldus Job Cohen, oud Burgemeester van Amsterdam en nu hoogleraar in Leiden*.

Cohen ondersteunt Right to Challenge en andere bewonersinitiatieven. Maar als de gemeenteraad daarna toch kan zeggen "sorry, maar wij gaan erover en wij trekken ons niets aan van jullie voorstellen", dan wordt de kloof tussen bestuur en burgers eerder groter. Goede afspraken vooraf moeten dit voorkomen.

Het netwerk Right to Challenge gaat met gemeenteraden in gesprek over dit dilemma. Welke positie kan de gemeenteraad innemen, terwijl er Right to Challenge is ingevoerd en bewoners gemeentelijke taken kunnen overnemen?

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 * NRC, 3-2-2018