Nieuws

_____________________________________________________________________

Nieuw kabinet kiest voor Right to Challenge


“Right to Challenge voor bewoners een stok tussen de deur!”


Gemeenteraadsverkiezingen 2018:


Right to Challenge opnemen in verkiezingsprogramma

 

Resultaten Right to Challenge in Eindhoven

 

VNG & Right to Challenge: 8 lessen uit Leerateliers

 

PvdA en CU: "uitdaag-recht" in meer wetten vastleggen

Eindhoven: eerste Right to Challenge initiatief met jongeren

 

“Kom maar op!” in Den Bosch

  

Kompas Right to Challenge is uitgekomen

 

VNG-bijeenkomsten: Top 6 voor raadsleden bij Right to Challenge

 

Onderzoek bij Nederlandse gemeenten: Right to Challenge stap-voor-stap ontwikkelen

 

Resultaten Right to Challenge in Eindhoven

De gemeenteraad van Eindhoven heeft de challenges in 2016 onderzocht. In de stad zijn R2C initiatieven gestart.

Er zijn ook vragen die opgelost moeten worden om verder te gaan met R2C, zoals:

- wat doe je als een initiatief van bewoners botst met een eerder raadsbesluit?

- er dingen veel sociaal ondernemers mee bij R2C. Hoe houdt je de verbinding met vrijwillige bewonersinzet?

- vaak hebben initiatieven een startbudget nodig. Daarvoor heeft de gemeente geen geld gereserveerd,

want R2C zou moeten leiden tot directe substitutie. Hoe los je dit op?

Lees hier de Raadsinformatiebrief.

 

 

PvdA en CU:  “uitdaag-recht” in meer wetten vastleggen

PvdA en Christenunie willen bewoners en maatschappelijke organisaties het “uitdaag-recht” (Right to Challenge) geven. Dit staat in een initiatiefvoorstel van beide partijen. Kernpunten: 

·     het “uitdaag-recht” in meer wetten opnemen. Dit recht biedt burgers ruimte zelf publieke taken te organiseren  

·     lokale organisaties moeten het recht krijgen een gebouw met een belangrijk maatschappelijke functie over te
 nemen  (als dit gebouw in de verkoop komt)

    ·     er moet meer ruimte komen voor burger-coöperaties bij taken als zorg, wonen, energie, voedsel en welzijn.

Lees hier de initiatiefnota “De herovering van de publieke samenleving”.

 

 

Eindhoven: eerste Right to Challenge initiatief met jongeren

Jongeren niet buiten de boot laten vallen! Dat is de kern van het eerste Right to Challenge initiatief in Eindhoven.
BOSS gaat samen met jongeren aan de slag om hen nieuwe kansen te bieden.
Jongeren gaan werken in de vrije natuur en krijgen diverse trainingen: fysieke fitheid, mentale weerbaarheid en sociale vaardigheden.

 


“Kom maar op!”

10 bewonersinitiatieven uit Den Bosch geven hun mening over Right to Challenge.
Lees hier de uitkomsten van het onderzoek door de Universiteit van Utrecht.

 


“VNG & Right to Challenge: 8 lessen uit Leerateliers”  

De Leerateliers Right to Challenge worden goed beoordeeld door gemeenten
en door bewonersorganisaties. Deelnemers geven de Leerateliers een 8.
Dit blijkt uit de evaluatie van de Leerateliers in Nederland.

Samen met de VNG zijn "acht lessen" getrokken uit de Leerateliers. 
Tientallen gemeenten en bewonersorganisaties doen mee in Noord en Oost Nederland,
West-Nederland, Zuid-Nederland, Noord-Holland en Limburg.

Lees hier: Right to Challenge: 8 lessen uit Leerateliers met 35 gemeenten en bewonersorganisaties.

 

Kompas Right to Challenge

In opdracht van het ministerie van VWS is een boekje gemaakt over Right to Challenge in relatie tot de Wmo.
Dit geeft informatie over buurtinitiatieven.

 

VNG bijeenkomsten: Top 6 voor raadsleden bij Right to Challenge

Raadsleden kunnen meer doen om Right to Challenge mogelijk te maken. Dat blijkt uit twee bijeenkomsten van de VNG.
Van kaders stellen tot een “Lusten en Lasten-analyse
Lees: de Top 6, opgesteld voor en door raadsleden.

  

Onderzoek bij Nederlandse gemeenten:

Right to Challenge stap-voor-stap ontwikkelen

Circa 10% van de Nederlandse gemeenten is aan de slag met Right to Challenge. 
Gemeenten willen dit ‘recht’ graag samen met bewoners stap-voor-stap ontwikkelen.
Gemeenten zien als belangrijkste voordelen o.a.:

- bewoners krijgen de kans om zelf de kwaliteit van de dienstverlening in te vullen, bv bij
   welzijn en zorg
- bewoners kunnen aanspraak gaan maken op (gemeentelijke) budgetten
- instanties moeten nu meer met bewoners / gebruikers samenwerken
- bij zorg en welzijn zijn er kansen op nieuwe combinaties tussen formele en informele hulp
- Right to Challenge biedt kansen om goedkoper te gaan werken.

 

Dit staat in het rapport “Right to Challenge en Wmo: kansen voor bewonersaansturing”. Het ministerie van VWS is opdrachtgever en ambtenaren van ca. 25 gemeenten hebben hieraan meegewerkt. 

Meer informatie over het onderzoek:

 Presentatie Kansen voor bewonersaansturing, 3 juli 2015