Back to Top

routeplannerRichttochallenge


“Routeplanner Right to Challenge” voor gemeenten


De Routeplanner bevat praktische informatie voor gemeenten en bewonersinitiatieven om aan de slag te gaan met Right to Challenge. De planner is gemaakt door het netwerk Right to Challenge met ervaren bewonersinitiatieven en ambtenaren uit zes gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Katwijk, Gooise Meren, Leiden en Enkhuizen.
De Routeplanner Right to Challenge bestaat uit de volgende onderdelen:

- R2C start met een open discussie tussen gemeentebestuur, maatschappelijke initiatiefnemers e.a.: hoe kan R2C binnen de gemeente vorm krijgen?
- Invulling van R2C met de Right to Challenge checklist: deze checklist geeft een overzicht waaraan je moet denken bij R2C.
- De besluitvorming over de invoering van R2C in de gemeente.

Download hier de Routeplanner.
De VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunen het maken van de Routeplanner via het programma Democratie in Actie.

 

 

SUPclean up een schoon R2C initiatief


 
 
 
SUPclean-up: een schoon R2C initiatiefIn Gouda is het schoonmaken van de grachten gechallenged: de grachten worden schoon gehouden door te gaan Suppen met het maatschappelijk initiatief “SUPclean-up”. “De vervuiling was ons een grote doorn in het oog en daar doen wij nu zelf wat aan”, vertelt Janneke Smits. “Wij halen het afval uit het water met onze Sup. En met ons board komen we ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
Zo blijven de grachten echt schoon.”  

Sinds april 2018 is proefgedraaid en met veel succes. Op 16 januari 2019 zijn de afspraken getekend met de gemeente en is de financiering van dit maatschappelijk initiaitef rond. 

Janneke is eigenaar van de Sup school in Gouda. Als er andere Sup-pers in het land zijn die ook hun gemeente willen challengen, helpt zij hen graag verder. Meer weten?   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op 14 maart aanstaande vertelt Janneke haar verhaal in het Leeratelier Right to Challenge in Haarlem.

Tweede Kamer


 

Tweede Kamer: openbare discussie over Right to Challenge op 3 april


Op woensdag 3 april houdt de Tweede Kamercommissie van Binnenlandse Zaken een discussiebijeenkomst over R2C. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden. Ook deskundigen uit het landelijk netwerk Right to Challenge zijn uitgenodigd om hun visies te geven.

De Kamerleden willen met geïnteresseerden praten over o.a. hoe R2C werkt in de praktijk in gemeenten en welke rol dit uitdaagrecht speelt in onze democratie. Genodigde experts geven ieder een korte pitch. Ook het publiek kan zich mengen in het gesprek en vragen stellen. 

De bijeenkomst is van 15.00 tot 18.00 uur in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Vooraf aanmelden is noodzakelijk via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 19 01 02 A3 poster met kaart
Klik hier voor kaart in het groot


Deelname groeit naar meer dan 70 gemeenten en bewonersorganisaties

De deelname van bewonersorganisaties en gemeenten groeit in het netwerk Right to Challenge. Zo participeren geïnteresseerden uit meer dan 70 gemeenten in de regionale Leerateliers Right to Challenge. Een overzicht van de deelnemers staat op de kaart. Daarnaast bellen steeds meer bewoners, initiatiefnemers en gemeenten voor informatie met 06-51718778.

 

 

image003

 
Minister Ollongren gaat Right to Challenge verankeren  met mogelijkheid voor lokaal maatwerk

Minister Ollongren (BZK) wil R2C verankeren en gemeenten meer gaan ondersteunen bij de invoering van dit recht, schrijft zij aan de Tweede Kamer (brief 14 december 2018). 

De minister wil met allerlei publicaties en regionale bijeenkomsten(zoals b.v. de Leerateliers) de kennis rond R2C vergroten bij gemeenten en bij bewoners. 
Belangrijk is ook dat Right to Challenge wordt opgenomen in de wetgeving: er komt een "participatieverordening" in de Gemeentewet. Bewoners moeten niet alleen vooraf worden betrokken bij het lokale beleid, maar juist ook bij de uitvoering van dit beleid en hieraan zelf vorm kunnen geven. Gemeenten zullen in de nieuwe participatieverordening aangeven hoe Right to Challenge in hun lokale situatie invulling krijgt. Daarmee blijft maatwerk en autonomie bij gemeenten voorop staan.

De voorstellen van het kabinet sluiten aan op de aanpak, zoals al eerder is voorgesteld vanuit het landelijk netwerk Right to Challenge. Het landelijk netwerk sprak begin 2018 met diverse gemeenten. Betrokkenen uit 13 gemeenten gaven toen aan dat er veel ruimte moet zijn voor lokale invulling als het Rijk komt met een landelijke regeling. Strekking van een regeling: "Gemeente, u dient vorm te geven aan R2C. Hoe u dit exact doet, kunt u zelf invullen". Deze aanpak wordt nu dus mogelijk gemaakt met de aangekondigde aanpassing van de Gemeentewet met de participatieverordening.

Dat Right to Challenge steeds meer belangstelling krijgt op lokaal niveau blijkt onder meer uit de gemeentelijke coalitieakkoorden: in 299 van de 333 gemeentelijke coalitieakkoorden uit 2018 wordt gesproken over dit recht.

Lees hier de brief van de minister.

 

 


righttochallenge


Leeratelier Right to Challenge goed beoordeeld

Oss, Landerd, Loon op Zand, Valkenswaard, Heeze-Leende, Nuenen, Meijerijstad en Reusel-De Mierden. Bewoners en ambtenaren uit deze gemeenten hebben meegedaan aan een Leeratelier Right to Challenge. Zij zijn tevreden over deze bijeenkomsten en beoordelen deze zeer positief: "We doen met elkaar kennis op en leren van elkaar", aldus een van de gemeentebestuurders. "We moeten goed zorgen voor de afstemming tussen bewonersinitiatieven, B&W, raad en ambtelijke organisatie." Dit Leeratelier is samen met de VNG en het ministerie van BZK georganiseerd.

 


HaarlemFoto


Haarlem en omstreken: aan de slag met Right to Challenge

"Een inspirerende nieuwe aanpak om vuil in steden op te halen!" Dat was de konklusie van deelnemers uit Haarlemmermeer, Haarlem, Velsen, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Zaandam. Het Right to Challenge initiatief SUP-clean up presenteerde zich in de bijeenkomst over Right to Challenge en gaf aan hoe je grachten goed schoon kunt houden van zwerfafval. Tevens zijn de mogelijkheden van R2C bij de energietransitie verkend. Tot slot heeft Haarlem gepresenteerd hoe bewonersinitiatieven een grotere rol krijgen bij welzijn en zorg in de wijk. Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

  


zorgom

 
 

Right to Challenge & langdurige zorg: waarom niet?

Het principe van R2C is heel goed mogelijk in de langdurige zorg, aldus professor Jean-Pierre Wilken uit Utrecht. Hij coördineert o.a. samenwerkingsverbanden in de zorg tussen cliënten, kennisinstellingen en gemeenten. Er bestaan al varianten van het R2C. “Denk aan ouderinitiatieven van ouders met kinderen met een verstandelijke handicap die zelf een woonvoorziening opzetten. Of aan mensen met ernstige lichamelijke beperkingen die gezamenlijk een zorgvereniging opzetten omdat ze zo meer regie hebben over hun hulpverlening. Het stelsel van persoonsgebonden budgetten, dat sinds enkele jaren in alle zorgwetten ingebouwd is, maakt dit mogelijk. Dit zijn voorbeelden van mensen die hun krachten bundelen om voor zichzelf of hun familieleden een collectieve voorziening oprichten. Dus voor hun eigen community.” Zorgcoöperaties kunnen bijvoorbeeld 24 uurs zorg gaan leveren aan mensen die het nodig hebben, aldus Wilken.

Of het Right to Challenge wettelijk wordt opgenomen in de langdurige zorg is de vraag, omdat de minister veel wil overlaten aan gemeenten. Maar het principe dat ten grondslag ligt aan dit concept kan ook gelden voor vormen van langdurige zorg. (bron: illustratie - Zorgcoöperatie Putte en Sociaalweb, 6 december 2018)

 

 

Bewonersinitiatief

 

Bewonersinitiatief scoort met inzameling afval

 
Het bewonersinitiatief in Amsterdam Zuidoost scoort met een betere gescheiden inzameling van afval. Zo is het gescheiden inzamelen van glas met meer dan tien procent gestegen.

Recyq is een Right to Challenge initiatief van bewoners / ondernemers om meer te doen aan gescheiden inzameling van afval. En bewoners kunnen hun resultaten bijhouden via een app: hoe meer afval ze apart inzamelen, des te meer punten verzamelen zij. Deze punten kunnen bewoners weer gebruiken om in de winkels in Zuidoost uit te geven. Ook in andere delen van Amsterdam wordt nu bekeken of deze aanpak met bewoners / ondernemers kan worden opgezet.

Meer informatie: info@righttochallenge (Richard Severin) en op www.zerowasteamsterdam.nl

foto bewonersuitsnede

 

Gemeenteraad & Right to Challenge


De gemeenteraad wil bewoners meer ruimte geven om hun leefomgeving zelf in te vullen. Met Right to Challenge. Maar hoe pak je dit aan?

Het netwerk Right to Challenge helpt u hierbij. Met praktische en heldere informatie.
Of met een goede presentatie en discussie met de raad. Op maat gemaakt voor uw gemeente. Met de ervaringen van bewonersinitiatieven zelf.

Meer weten? Vraag de flyer aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06-51718778.

spoorpark

 

Spoorpark
een bijzondere challenge om Tilburg groen te maken

Hoe ontwikkelen bewoners en (sociaal) ondernemer met elkaar een stadspark?
Dat was de vraag bij het bezoek aan Tilburg van ambtenaren uit Valkenswaard, Zutphen, Buren, Renkum, Culemborg en Tilburg. 
Deze gemeenten nemen deel aan het regionale “Leeratelier Right to Challenge”.

Op voormalige industrieterreinen in het hart van Tilburg komt een heel bijzonder park: het Spoorpark. De plannen zijn gemaakt door bewoners en (sociale) ondernemers, in samenwerking met de gemeente.
De ‘challenge’ was om van een verouderd industriegebied naar het het spoor een aantrekkelijk gebied voor de stad te maken. Bewoners en ondernemers pakten de uitdaging op en de aanleg is nu in volle gang. Naast een aantrekkelijk park komen er onder andere een nieuwe vestiging voor de scouting, een theehuis (“T-huis”), een kunstwerk door het hele park (“De Rits”) en Outdoor Urban Sports Park.

Meer informatie: www.spoorparktilburg.nl

pijl


Zutphen: actief aan de slag met rechten van bewoners

Inwoners uit Zutphen zijn actief aan de slag met bewonersaansturing en Right to Challenge. Er zijn al diverse challenges ingediend. Voor een ecologisch park.
Maar ook vullen bewoners zlef het duurzaamheidsbeleid in.
Ook de gemeentelijke organisatie is bezig met Right to Challenge en de andere manier van werken om bewoners beter te ondersteunen.

Klik hier voor het filmpje.

folderpag1


Download de folder als pdf hier: 
klik hier

Right to Challenge

wat is Right to Challenge en hoe kun je daarmee aan de slag gaan?

De flyer van het netwerk Right to Challenge biedt korte antwoorden. Met praktische voorbeelden. Heel geschikt om uit te delen aan bewoners, ambtenaren, etc. 
 

Scheepnieuwskl


 

 Zelfsturing

inspiratie en kwaliteitshandboek
Het R2C project Schepenstraat in Rotterdam is nu echt van start gegaan. Bewoners hebben de hele herinrichting bedacht van deze straat, die meer dan 1 kilometer lang is.
In het Inspiratie-handboek zelfbeheer kun je meer lezen over dit project. Meer informatie: www.schepenstraat.info