Back to Top

nu opgeven

 
 

Succesvol Leeratelier Uitdaagrecht en landelijk gebied

Er zijn diverse mogelijkheden om met het Uitdaagrecht het landelijk gebied te verbeteren. Dat is de conclusie van het "Leeratelier Uitdaagrecht en het landelijk gebied" van 20 november j.l.  Deelnemers: agrariërs, natuurorganisaties en ambtenaren van waterschap, provincie en gemeenten.

Wat kan het Uitdaagrecht betekenen voor behoud en ontwikkeling van 25.000 hectare landelijk gebied? Deze vraag stond centraal in het Leeratelier Uitdaagrecht. Casus: de Noardlike Fryske Wâlden. De noordelijke Friese wouden vormen een landschappelijk aantrekkelijk en uniek gebied tussen Dokkum en Drachten. Dit Nationaal Landschap kent een bijzondere combinatie van wonen en landbouwactiviteiten, in balans met de natuur en cultuurhistorie. Je ziet hier houtwallen, weidegronden, meren, moerassen en veel zandpaden. Rijen bomen met daaronder (bramen)struiken omzomen de weilanden. Zo is een fijnmazig patroon ontstaan met een besloten karakter.

Kansen met het Uitdaagrecht zien de deelnemers met name in het beheer van watergangen door agrariërs, maar ook het onderhoud van singels is een mogelijkheid. Ook in de veenweidegebieden (Friesland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht)  kan het Uitdaagrecht kansen bieden om zelf invulling te geven aan natuur en landschap. Zo kunnen agrariërs via het Uitdaagrecht zelf met de gebiedsuitwerkingen voor behoud van het veen aan de slag. Voorwaarde is wel een simpel proces voor het aanvragen en beoordelen van een verzoek voor het Uitdaagrecht.  

De organisatie van het Leeratelier was in handen van de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en het landelijk Netwerk Right to Challenge, in samenwerking met het ministerie van BZK en de VNG. 

 

 

nu opgeven  
Landelijk congres Uitdaagrecht 10 december 2020

Leer meer over het Uitdaagrecht: de Friese provinciale uitdaging van landbouworganisaties en milieuclubs “Natuer mei de Mienskip”, de ins and outs van het Uitdaagrecht, de kansen binnen de energietransitie en nog veel meer. 

BZK/VNG organiseren het digitale congres over het Uitdaagrecht op 10 december, met medewerking van o.a. het Netwerk Right to Challenge.

Andere onderwerpen die aan de orde komen, zijn de ervaringen met het Uitdaagrecht in Rotterdam, aanbesteden en het Uitdaagrecht en het opstellen van kaders voor het Uitdaagrecht. 

Maar het gaat op het congres ook over juridische “obstakels”: vaak wordt het aansprakelijkheidsrecht gezien als een van die obstakels voor het Uitdaagrecht. Volgens sommige initiatiefnemers en overheden zou het aansprakelijkheidsrecht er zelfs toe leiden dat het initiatief niet (in de gewenste vorm) van de grond kan komen. Juristen bestrijden zo`n stelling; het aansprakelijkheidsrecht staat initiatieven (meestal) niet in de weg.

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (www.lokale-democratie.nl/events/view/57981412/landelijk-congres-uitdaagrecht)

 

 

 

nu opgeven

 
 

Voedselpark Harlingen 
ontworpen door bewoners

 

“Wij willen het noordelijk deel van het Balklandpark omvormen naar een waar biodiversum. Met nadruk op natuur, rust, bewustzijn en educatie. We geven
invullling aan biodiversiteit met o.a. een voedselbos, tiny forest, vogelparadijs, insectenvilla’s en houtwallen.”
Lian Fopma is initiatiefnemer van de challenge om het Balklandpark in Harlingen anders in te richten. Zij benaderde het Netwerk Right to Challenge om ondersteuning. Vervolgens heeft zij haar challenge ingediend bij de gemeente en steun gekregen van meer dan 250 inwoners.
Wethouder Paul Schouten: “De volgende stap was dat de werkgroep een plan van aanpak moest indienen. We hebben dit plan in het college besproken en we zijn hier blij mee, waardoor we er ook van harte mee instemmen.“
Met deze challenge zijn de bewoners aan zet: de bewonerswerkgroep maakt het ontwerp voor de nieuwe inrichting en organiseert de participatie. Daarvoor heeft de bewonerswerkgroep zelf een aantal deskundigen gezocht en bereid gevonden om met hen samen te werken.

 

 

nu opgeven

 
 

Aanmelden ondersteuning

gemeenten bij Uitdaagrecht

 

VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken werken samen met het Netwerk Right to Challenge voor de begeleiding van gemeenten bij de invoering van het Uitdaagrecht (R2C).  De ondersteuning voor gemeenten wordt op maat gemaakt samen met de ambtelijke organisatie, bestuurders en geïnteresseerde bewonersinitiatieven.

Het eindresultaat is een praktische aanpak voor de gemeente voor de uitvoering van het Uitdaagrecht. 

Er is nog ruimte voor enkele gemeenten om hieraan mee te doen.

Binnenkort wordt de Gemeentewet gewijzigd waarin het Uitdaagrecht wordt opgenomen.

 

Meer weten? Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

(illustratie: Wijkbedrijf Selwerd)

 

nu opgeven

 

Heel Nederland kan leren van Friesland

 

In Friesland is een unieke challenge gaande waar heel Nederland van kan leren en dat is “Natuer mei de Mienskip” (NmdM), aldus Frank Speel, landelijk programmamanager Democratie in Actie waarin o.a. de VNG en het ministerie van BZK samen werken.

 

NmdM is volgens Speel uniek om drie redenen. “Van het begin af aan is er ambitie en durf om het provinciale natuurbeleid anders te gaan aanpakken. Dat gebeurt nu van onderop en dat lukt goed. Uniek is ook dat 11 overheden en maatschappelijke organisaties hierbij samen werken en de ambitie hebben om dit voor lange tijd te blijven doen. In de derde plaats is de omvang van deze challenge heel groot. Het gaat immers om het provinciale natuurbeleid. Daarmee is NmdM een challenge van de buiten-categorie en zo’n traject is uniek voor het hele land.”

 

Werken aan Friese natuur
Door het Netwerk Right to Challenge is een ‘nulmeting’ uitgevoerd van Natuer mie de Mienskip. De start van de challenge in 2018 en 2019 is beschreven in de nota “Werken aan Friese natuur: een uitdaging”. Ook staat erin opgenomen wat nog verbeterd kan worden. Het Netwerk Right to Challenge gaat de Friese partijen begeleiden bij de uitvoering in 2020 en in 2021 en zal een advies uitbrengen over de kansen van deze vernieuwende aanpak in de daaropvolgende jaren. Deze begeleiding wordt mogelijk gemaakt dankzij “Democratie in Actie”.


Frank Speel zal de ontwikkelingen in de komende tijd met veel interesse volgen. Want deze challenge vraagt veel van overheden en maatschappelijke organisaties om zo innovatief samen te werken aan natuur- en landbouwbeleid.

 

nu opgeven

 

NOS reportage over Uitdaagrecht

 

De NOS heeft een grote reportage gemaakt over het Uitdaagrecht, i.s.m. het landelijk Netwerk Right to Challenge. Nieuwslezer Winfried Baijens van de NOS benaderde het Netwerk om deze achtergrondreportage te maken. Samen met initiatieven uit ons Netwerk zijn we aan de slag gegaan en in de film van meer dan tien minuten komen diverse challenges aan bod. De NOS reportage is hier te zien. 

De challenge "Natuer mei de Mienskip" Uit Friesland  gaat over het uitdagen van het provinciaal bestuur voor een ander natuurbeleid. Het is een gezamenlijke challenge van agrariërs, grondeigenaren en natuurorganisaties. Het landelijk Netwerk Right to Challenge begeleidt de provincie en de 10 maatschappelijke  partijen hierbij.  

Ook is het initiatief van Sirjansland gefilmd. “Iedereen was enthousiast dat de NOS bij ons kwam filmen”, aldus bewoner Jacqueline Klik. De bewoners laten in de reportage zien waarmee zij allemaal bezig zijn:  zij maken zelf hun dorpsplan, onderhouden het groen rond het dorp en beslissen ook over verbeteringen in de openbare ruimte.

 

nu opgeven

 

Corona, bezuinigingen en het Uitdaagrecht

 

De corona crisis vraagt veel van gemeenten, provincies en waterschappen. 

Kan het Uitdaagrecht dienen als bezuinigingsmaatregel, is een vraag die nu regelmatig wordt gesteld.  Want bewonersinitiatieven kunnen het werk van de overheid “toch goedkoper uitvoeren”?

Ons antwoord daarop is:

  1. de vastgestelde begroting van het overheidsorgaan is de basis voor toepassing van het Uitdaagrecht. In de begroting staan de taken en de benodigde gelden opgenomen die de gemeente, het waterschap of de provincie willen uitgeven. Daarop kunnen challenges worden ingediend.

  2. (bewoners-) Initiatieven challengen de overheid als zij denken een taak ‘beter’,  ‘anders’, ‘met meer maatschappelijk draagvlak’, ‘goedkoper’, etc. te kunnen uitvoeren. In principe nemen zij de taak dan over met het beschikbare budget.

  3. uit de praktijk leren wij dat challenges maatschappelijke meerwaarde toevoegen, bijvoorbeeld door: 

 

Een sterke betrokkenheid en draagvlak bij omwonenden en gebruikers bij een challenge: Zij willen er iets moois van maken, aansluitend op hun behoeften en steken energie in hun directe leefomgeving en in hun idee 

 

Een hogere kwaliteit in de uitvoering 

 

Méér werk uit te voeren, voor hetzelfde budget.

 

Deze maatschappelijke meerwaarde komt er dus extra bij, is meestal niet makkelijk in geld uit te drukken, maar heeft wel degelijk een positieve invloed op de woon- en leefomgeving van mensen. Kijk bijvoorbeeld eens naar het Seringenpark in Aalsmeer, waar dankzij bevlogen omwonenden het park meer kwaliteit krijgt voor hetzelfde geld.

 

nu opgeven

 

Parken in beheer bij bewoners

 

In Nederland komen steeds meer parken in beheer bij bewonersinitiatieven. Daaronder zijn hele unieke exemplaren. Zoals het Seringenpark in Aalsmeer, het enige park in Nederland met ca. 125 soorten seringen. Na bijna 70 jaar laat het onderhoud van dit park te wensen over. De bewonerswerkgroep Seringenpark neemt daarom het onderhoud van de gemeente over in 2020 en in 2021, via Right to Challenge. “We willen graag de kwaliteit van het park verbeteren”, vertelt voorzitter Greet Vaneman. Het Netwerk Right to Challenge ondersteunt de werkgroep en de gemeente Aalsmeer hierbij. (Lees verder op www.righttochallenge.nl/voorbeelden)

In Delft-Zuid wordt een kaal park met grote grasvelden omgetoverd tot een buurtontmoetingsplaats, waarbij ook het onderwijs wordt betrokken. Docent Hans Stakelbeek van het Grotius college: “Wij zijn een praktijkschool. Het is voor onze leerlingen heel goed om te oefenen met werken en om dit samen te doen met bewoners. We gaan de grasvelden in het park omtoveren tot een ontmoetingstuin met de buurt. Onze leerlingen gaan de aanleg doen en de school gaat de tuinen ook onderhouden.“

De initiatiefnemers willen met deze challenge het park aantrekkelijker maken voor de buurt, bijvoorbeeld door het planten van fruitbomen en -struiken. Er wordt zelfs gedacht aan een “kerstbomenparkeerplaats”. 

Net als in Delft wordt ook in Den Haag een combinatie gemaakt tussen welzijn en onderhoud openbare ruimte. Het Wijkberaad Bezuidenhout neemt het groenonderhoud van het Koningin Sophiepark en van het Spaarwaterveld over. Het gaat hierbij onder meer om het onderhoud van de grasvelden en het snoeien van de heesters. De gemeente blijft alleen het snoeien van de bomen doen. Op het Spaarwaterveld staat ook de “Bezuidenhut”, een ontmoetingsplaats voor bewoners met onder meer de speelgoeduitleen voor kinderen. Onderhoud van het groen door bewoners en welzijnsactiviteiten gaan zo hand in hand. Of zoals ze het in Den Haag zeggen: “We vergroten de zeggenschap en betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij leefbaarheid en veiligheid. En door Right to Challenge kunnen we het groenonderhoud innoveren en nieuwe initiatieven ontwikkelen.”

 

routeplannerRichttochallenge

“Routeplanner Right to Challenge” voor gemeenten 


De Routeplanner bevat praktische informatie voor gemeenten en bewonersinitiatieven om aan de slag te gaan met Right to Challenge. De planner is gemaakt door het netwerk Right to Challenge met ervaren bewonersinitiatieven en ambtenaren uit zes gemeenten.
De Routeplanner Right to Challenge bestaat uit de volgende onderdelen:

- R2C start met een open discussie tussen gemeentebestuur, maatschappelijke initiatiefnemers e.a.: hoe kan R2C binnen de gemeente vorm krijgen?
- Invulling van R2C met de Right to Challenge checklist: deze checklist geeft een overzicht waaraan je moet denken bij R2C.
- De besluitvorming over de invoering van R2C in de gemeente.

Download hier de Routeplanner.
De VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunen het maken van de Routeplanner via het programma Democratie in Actie.

 

 

 


 

27 juni Friesland energietransitie en R2C

 

 

Uitdaagrecht (R2C) bij provincies,waterschappen en gemeenten

Bewoners en maatschappelijke partijen krijgen het Uitdaagrecht (Right to Challenge) bij gemeenten, maar ook bij waterschappen en bij provincies. Zo kunnen zij zelf vorm geven aan de uitvoering van beleid in hun eigen plaats of regio. Dit staat in het wetsvoorstel van de regering. Hoe het recht precies wordt ingevuld, bepalen de Gemeenteraad, Provinciale Staten of het Algemeen Bestuur van het Waterschap in een vast te stellen “participatieverordening”. De regering verwacht dat het Uitdaagrecht zal leiden tot "een nieuwe basis voor de samenwerking" tussen de overheid en de inwoner. Lees hier de Memorie van Toelichting. 

(foto: bewonersinitiatief bloemenweide Wijk bij Duurstede e.o.)HaarlemFoto


Uitdaagrecht (R2C): zinvol instrument bij de energietransitie

Het Uitdaagrecht (Right to Challenge) kan een belangrijk instrument worden om (bewoners-) initiatieven zelf invulling te laten geven aan de energietransitie. Dat is de conclusie van het Leeratelier over energietransitie in Zaandam op 18 en 25 november. Via het Uitdaagrecht kunnen initiatiefnemers bijvoorbeeld aan de slag met het maken van wijk-warmteplannen, voorlichting geven over energietransitie en met een lokaal energieloket. "Er zijn met het Uitdaagrecht veel meer mogelijkheden, dan wij vooraf dachten", aldus de deelnemers.

Aan het Leeratelier namen deel bewonersinitiatieven uit Zeeland en het Gooi en ambtenaren van o.a. Zaanstad, Haarlem, Den Haag, Gooise Meren en de provincie Gelderland. De organisatie was in handen van het landelijk Netwerk Right to Challenge en de gemeente Zaanstad.

Het atelier is afgesloten met een discussie met wethouder Rita Noordzij (Zaanstad) en landelijk projectleider Uitdaagrecht / R2C Hans Cok van het ministerie van BZK. Cok konkludeert dat in 2020 meer informatie moet worden gegeven over alle mogelijkheden van het Uitdaagrecht om de energietransitie te versnellen. Wethouder Noordzij ziet ook mogelijkheden om met het Uitdaagrecht energie-initiatieven nieuwe kansen te geven in Zaanstad en omstreken. 

Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

 

 

 righttochallenge

 
Overheden gaan samen verder met het Uitdaagrecht


Ambtenaren van de provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten uit de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg hebben elkaar gevonden om samen verder te werken aan het Uitdaagrecht (Right to Challenge). Provincie en gemeenten kunnen veel van en met elkaar leren. Dat is de uitkomst van een Leeratelier Right to Challenge in november.

In het Leeratelier hebben de deelnemers gesproken over de samenwerking en afstemming tussen overheden bij Right to Challenge. Want overheden hebben elkaar nodig, bijvoorbeeld bij challenges rond de energietransitie, het natuurbeleid of bij de leefbaarheid in het landelijk gebied. (Bewoners-) Initiatieven krijgen dan te maken met verschillende overheden. Afstemming en samenwerking bij deze potentiële challenges is dan nodig. Daarom gaan de deelnemers in 2020 verder met elkaar leren en samenwerken. Interesse om mee te doen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 


tour in Zeeland

 


Succesvolle Right to Challenge tour in Zeeland  

 
Zeeuwse (bewoners-) initiatieven en zes gemeenten hebben met elkaar gewerkt aan Right to Challenge.

Daarvoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd door de  Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen (ZVKK) en het netwerk Right to Challenge. In de tour is onder andere gekeken bij "Ons Dorpshuis" in Nieuwerkerk, al jaren aangestuurd door de inwoners zelf. Op 25 juni is o.a. een bezoek gebracht aan 't Wijland: een speciale zorgboerderij. Naast dagopvang voor autisten werkt deze zorgboerderij samen met bewoners om vereenzaming op het platteland tegen te gaan. Ook maken zij openbare ruimtes schoon. De deelnemers aan de Right to Challenge Tour in Zeeland constateerden dat 't Wijland een heel succesvol R2C project kan worden.

De gemeente Schouwen-Duiveland is een van de koplopers in Zeeland met Right to Challenge en heeft de andere gemeenten geïnformeerd hoe zij R2C implementeren. Bijvoorbeeld bij het maken van dorpsplannen of het onderhoud van bedrijventerreinen.

 


Onderzoek Universiteit naar R2C


 
 


Onderzoek Universiteit:

praktische ondersteuning en een wettelijke regeling R2C

Gemeenten en (bewoners-) initiatieven hebben behoefte aan praktische ondersteuning en concrete handvatten bij de invoering van Right to Challenge. Daarnaast kan een algemene wettelijke regeling bijdragen aan de rechtspositie van initiatiefnemers. Dit schrijft de Universiteit van Leiden in een onderzoek over R2C, uitgevoerd in opdracht van het Rijk.

Belangrijk is het wettelijke verankeren van een goede toegang voor initiatieven tot bestuur en overheidsorganisaties: zo faciliteer je (bewoners-) initiatieven én versterk je hun rechtpositie.  Lees hier het onderzoeksrapport. 


metRC


Succesvolle R2C: een nieuwe aanpak voor het Friese Natuurbeleid

Burgers, landbouw- en natuurorganisaties challengen met succes de provincie Friesland voor een nieuwe aanpak voor “een groen Fryslân, waar het goed gaat met de biodiversiteit en waar het goed boeren is”. Provinciale Staten van Friesland hebben op 10 juli j.l. groen licht gegeven voor diverse pilots van deze vernieuwende aanpak “Natuer mei de Mienskip”. De bewoners en organisaties challengen het provinciale natuurbeleid, omdat de inrichting van de natuur in Friesland tot stilstand dreigt te komen door het gebrek aan geld.

De nieuwe aanpak kent drie doelen:

1. meer natuur voor hetzelfde budget realiseren;
2. een nieuwe werkwijze: de eindbeheerder krijgt meer sturing over aankoop en inrichting van het gebied. Een eindbeheerder is b.v. een particulier, een agrariër of een natuurorganisatie;
3. integraliteit staat centraal. Doelen op het gebied van natuur combineren met o.a. landbouwdoelen, waterdoelen en recreatieve doelen.

De Friese aanpak
Met “Right to Challenge op z’n Fries” is een wezenlijk nieuwe aanpak gemaakt, aldus de bewoners en organisaties. Agrariërs, particulieren en natuurorganisaties zijn aan zet en krijgen als “eindbeheerder” het initiatief én de regie over de natuurrealisatie.“Dit is wezenlijk anders dan de huidige situatie, waarin de provincie de volledige regie heeft wat betreft de verwerving en inrichting van natuur.”
“Belangrijke elementen van Right to Challenge zijn de aard van de uitgedaagde taak (is het een taak die zich leent voor een uitdaging?), de creatie van maatschappelijke meerwaarde (de initiatiefnemer doet het beter), de kosten (wordt het goedkoper?) en het vertrouwen van de provincie in de uitdager. Dit heeft geresulteerd in Right to Challenge op zijn Fries.”
In deze challenge werken samen de Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Friese Milieufederatie, Het Friesch Grondbezit, It Fryske Gea, Kollektievenberied Fryslân, LTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân.
De provincie Friesland heeft de mogelijkheid van Right to Challenge opgenomen en bood in 2018 de initiatiefnemers de kans om de challenge uit te werken.

Download hier “Natuer mei de Mienskip”.


SUPclean up een schoon R2C initiatief


 
 
SUPclean-up: een schoon R2C initiatief


In Gouda is het schoonmaken van de grachten gechallenged: de grachten worden schoon gehouden door te gaan Suppen met het maatschappelijk initiatief “SUPclean-up”. “De vervuiling was ons een grote doorn in het oog en daar doen wij nu zelf wat aan”, vertelt Janneke Smits. “Wij halen het afval uit het water met onze Sup. En met ons board komen we ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
Zo blijven de grachten echt schoon.”  

Sinds april 2018 is proefgedraaid en met veel succes. Op 16 januari 2019 zijn de afspraken getekend met de gemeente en is de financiering van dit maatschappelijk initiaitef rond. 

Janneke is eigenaar van de Sup school in Gouda. Als er andere Sup-pers in het land zijn die ook hun gemeente willen challengen, helpt zij hen graag verder. Meer weten?   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 19 01 02 A3 poster met kaart
Klik hier voor kaart in het groot


Deelname groeit naar meer dan 75 gemeenten en bewonersorganisaties

De deelname van bewonersorganisaties en gemeenten groeit in het netwerk Right to Challenge. Zo participeren geïnteresseerden uit meer dan 75 gemeenten in de bijeenkomsten en in de regionale Leerateliers Right to Challenge.
Een overzicht van de deelnemers staat op de kaart.

 

  

zorgom

 
 

Right to Challenge & langdurige zorg: waarom niet?

Het principe van R2C is heel goed mogelijk in de langdurige zorg, aldus professor Jean-Pierre Wilken uit Utrecht. Hij coördineert o.a. samenwerkingsverbanden in de zorg tussen cliënten, kennisinstellingen en gemeenten. Er bestaan al varianten van het R2C. “Denk aan ouderinitiatieven van ouders met kinderen met een verstandelijke handicap die zelf een woonvoorziening opzetten. Of aan mensen met ernstige lichamelijke beperkingen die gezamenlijk een zorgvereniging opzetten omdat ze zo meer regie hebben over hun hulpverlening. Het stelsel van persoonsgebonden budgetten, dat sinds enkele jaren in alle zorgwetten ingebouwd is, maakt dit mogelijk. Dit zijn voorbeelden van mensen die hun krachten bundelen om voor zichzelf of hun familieleden een collectieve voorziening oprichten. Dus voor hun eigen community.” Zorgcoöperaties kunnen bijvoorbeeld 24 uurs zorg gaan leveren aan mensen die het nodig hebben, aldus Wilken.

Of het Right to Challenge wettelijk wordt opgenomen in de langdurige zorg is de vraag, omdat de minister veel wil overlaten aan gemeenten. Maar het principe dat ten grondslag ligt aan dit concept kan ook gelden voor vormen van langdurige zorg. (bron: illustratie - Zorgcoöperatie Putte en Sociaalweb, 6 december 2018)

 

 

foto bewonersuitsnede 

Gemeenteraad & Right to Challenge


De gemeenteraad wil bewoners meer ruimte geven om hun leefomgeving zelf in te vullen. Met Right to Challenge. Maar hoe pak je dit aan?

Het netwerk Right to Challenge helpt u hierbij. Met praktische en heldere informatie.
Of met een goede presentatie en discussie met de raad. Op maat gemaakt voor uw gemeente. Met de ervaringen van bewonersinitiatieven zelf.

Meer weten? Vraag de flyer aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel 06-51718778.

spoorpark


Spoorpark

een bijzondere challenge om Tilburg groen te maken

Juni 2019 is het nieuwe Spoorpark in Tilburg geopend. Het resultaat van jaren hard werken door bewoners en (sociale) ondernemers, samen met de gemeente. In het stadspark komen o.a. een stadscamping, een panorama toren en er gaat een stadsbeek door het gehele gebied stromen.

En dat allemaal pal naast het spoor in het stadshart van Tilburg.
De ‘challenge’ was om van een verouderd industriegebied naar het het spoor een aantrekkelijk gebied voor de stad te maken. Bewoners en ondernemers pakten de uitdaging op en de aanleg is nu voltooid. 

Meer informatie: www.spoorparktilburg.nl

 

pijlZutphen: actief aan de slag met rechten van bewoners

Inwoners uit Zutphen zijn actief aan de slag met bewonersaansturing en Right to Challenge. Er zijn al diverse challenges ingediend. Voor een ecologisch park.
Maar ook vullen bewoners zlef het duurzaamheidsbeleid in.
Ook de gemeentelijke organisatie is bezig met Right to Challenge en de andere manier van werken om bewoners beter te ondersteunen.

Klik hier voor het filmpje.

folderpag1


Download de folder als pdf hier: 
klik hier

Right to Challenge

wat is Right to Challenge en hoe kun je daarmee aan de slag gaan?

De flyer van het netwerk Right to Challenge biedt korte antwoorden. Met praktische voorbeelden. Heel geschikt om uit te delen aan bewoners, ambtenaren, etc. 
 

Scheepnieuwskl


 
 

 Zelfsturing in Schepenstraat

Het R2C project Schepenstraat in Rotterdam is klaar. Bewoners hebben de hele herinrichting bedacht van deze straat, die meer dan 1 kilometer lang is. De straat is echt een groene straat geworden. 

De samenwerking met de gemeente liep goed, al ging het niet altijd van een leien dakje. Voor ambtenaren is het soms even slikken als de bewoners zeggen dat zij het beter kunnen. De grootste uitdaging van de gemeente is loslaten, bevestigt Ines Balkema van de gemeente Rotterdam. Meer informatie:
www.schepenstraat.info of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..