Voor waterschappen


Waterbeheer is onderdeel van het dagelijkse leven. Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn er steeds meer bij betrokken: het uitdaagrecht is een van de mogelijkheden om zelf meer invulling te geven aan dit beheer. Watertaken die interessant kunnen zijn voor het uitdaagrecht zijn: het uitvoeren van baggerwerkzaamheden, het uitvoeren van gebiedsprocessen met nieuwe watersingels, ontwerp en aanleg van blauw-groene pleinen. Maar ook planvorming is een mogelijkheid. Het uitdaagrecht wordt een van de onderdelen voor de nieuwe participatieverordening die elk waterschap moet gaan maken.

Wij kunnen meedenken met waterschappen en (bewoners-) initiatieven, bijvoorbeeld door:

 

arrow Informatie te geven door bewonersinitiatieven uit het Netwerk Right to Challenge die al actief zijn in het beheer van wateren

 

arrow Bijdragen te leveren aan de discussies over de rol van het waterschap bij challenges

 

arrow Delen van ervaringen, zoals uit Friesland waar het waterschap nauw betrokken is bij een natuurchallenge.