Voor provincies


Provincies spelen een belangrijke rol bij o.a. de ontwikkeling van natuur, bij de energietransitie en bij het nieuwe omgevingsbeleid. Zaken waar bewonersinitiatieven, agrariërs, maar ook maatschappelijke organisaties graag hun inbreng in willen hebben.

Het uitdaagrecht biedt mogelijkheden, óók op provinciaal niveau. Drie voorbeelden.

 

Agrariërs, natuurorganisaties en grondeigenaren dagen met succes de provincie Friesland uit: zij gaan op een andere manier de ontwikkeling van ca 1.000 ha natuur uitvoeren. Het netwerk Right to Challenge ondersteunt de initiatiefnemers en de provincie bij deze challenge, samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Een ander voorbeeld van een succesvolle challenge is het open en dicht doen van bruggen over provinciale wateren. Dit wordt nu uitgevoerd door omwonenden.

 

En voor de provincie Gelderland onderzoekt het Netwerk de kansen van het Uitdaagrecht bij de energietransitie. Dat doen wij gezamenlijk met energiecoöperaties, met een aantal gemeenten en met de provincie. 

 

Daarnaast kunnen wij provincies van dienst zijn door bijvoorbeeld: 

 

arrow Een introductie van R2C bij het bestuur of bij de ambtelijke organisatie.

 

arrow Het organiseren van bijeenkomsten en Leerateliers

 

arrow Advisering over het interne proces bij de afhandeling van een aanvraag voor het uitdaagrecht.