Voor gemeenten 


Gemeenten kunnen het uitdaagrecht verder invullen. Wij helpen gemeenten daarbij op een praktische wijze die aansluit bij de lokale omstandigheden. Zo dat bewoners en gemeente op een goede manier met elkaar kunnen werken met dit recht.

Het Rijk heeft inmiddels een wetsvoorstel gereed om dit uitdaagrecht te gaan verankeren in de Gemeentewet: de gemeente moet dan aangeven of en hoe inwoners van dit recht gebruik kunnen gaan maken. Het recht wordt dan verankerd in een nieuwe participatieverordening.

 

Wij ondersteunen gemeenten bijvoorbeeld door:

 

arrow

Samen invulling te geven aan het uitdaagrecht, o.a. met de Routeplanner.

In de zomer van 2021 heeft het ministerie van BZK onderzoek

laten uitvoeren naar het belang van de Routeplanner voor gemeenten. Lees hier

wat gemeenten vinden.

 

arrow Een introductie van R2C bij het bestuur of de ambtelijke organisatie.

 

arrow Werken aan maatschappelijk draagvlak voor het uitdaagrecht binnen de gemeente. Door bewoners, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven te betrekken bij de invulling van het uitdaagrecht beleid. Maar ook door de ambtelijke organisatie op tijd mee te nemen.

 

arrow Het organiseren van bijeenkomsten en Leerateliers

 

arrow Advisering over: 
  arrow  het verankeren van het uitdaagrecht in de nieuwe participatieverordening en in het inkoopbeleid

 

  arrow  een slimme manier van werken om bewonersinitiatieven verder te helpen.

 

  arrow het meenemen van het uitdaagrecht in de beleidsontwikkeling bij b.v. openbare ruimte, welzijn en zorg